Gå till innehåll

DHR

Dagordning

DHR Region Sörmland
Kallelse till styrelsemöte med DHR Region Sörmland
Tid:        onsdag 15 maj 2024, kl. 13.00
Plats      DHR, Repslagaregatan 43 A, Nyköping

Kallade: Jonas Björklund, Ingvar Edin, Ann-Charlotte Jensen, Anton Gustafsson, Gun-Britt Karlsson, Vanja Overgaard och Bo Ringdahl.OBS        Samling kl. 11.45 utanför lokalen för promenad till näraliggande restaurang där vi äter lunchMeddela eventuellt förhinder till Ingvar Edin 070 799 10 53 eller via mejl, edin.ingvar@gmail.com

Förslag till Dagordning

§Öppnande
§ 2Fastställande av dagordning
§ 3Val av protokollförare för dagens sammanträde
§ 4Val av en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll
§ 5Anmälan av avdelningarnas val av representanter till styrelsen för DHR Region Sörmland
§ 6Konstituering och val av firmatecknare
§ 7Anmälan av protokoll från föregående sammanträde, 2024-02-20
§ 8Förbundsstyrelsen kontaktpersoner till distrikten För Sörmland, Elin Åkesson, Göteborg
§ 9Rapporter
a) Avdelningsrapporter
b) Funktionsrätt Sörmland
c) Husföreningen E 18
d) Arkiv Sörmland
e) Övriga rapporter
§ 10Digital långtidsarkivering av distriktets handlingar
§ 11Nedläggning av DHR Västra Sörmland  
§12 Projekt Sigurdsristningen. Projektet avvecklas  
§13 Regionens råd för funktionshinderfrågor RRFF, protokoll från sammanträde 2024-02-08 och 2024-04-03.
§14 Brukarrådet för hjälpmedel, minnesanteckningar från 2024-03-13
§ 15Förbundsstyrelsens dialogmöten med distrikt och avdelningar Distrikt, tisdag 21/5 kl. 17.00 – 19.00 Avdelningar, onsdag 22/5 och torsdag 23/5 kl. 17.00 – 19.00
§ 16Diskussion om medlemsaktivitet(er) under innevarande år
§ 17Övriga ärenden
§ 18Nästa styrelsemöte
§ 19Avslutning