Gå till innehåll

11 Västra Sörmland

                                                   2024-04-25

DHR förbundsstyrelsen
     

DHR Västra Sörmland
På grund av pandemin samt sjukdom har avdelningen inte haft årsmöte på några år.
GunBritt Karlsson har fungerat som avdelningens ordförande och Ann-Charlotte Jensen som kassör. Under år 2023 avvecklades avdelningens sommarhem Strandvik. Sommarhemmet stod på hyrd mark som ägdes av Katrineholms kommun medan avdelningen ägde fastigheten. Katrineholms kommun ”köpte loss” fastigheten och avdelningen har nu avvecklat all verksamhet vid Strandvik.

Ingvar Edin, ordförande i DHR Region Sörmland, tog efter samråd med GunBritt Karlsson och Ann-Charlotte Jensen initiativ till att kalla till årsmöte med avdelningen. Kallelse skickades ut som brev till avdelningens samtliga 22 medlemmar. Kallelsen och förslag till dagordning bifogas.

Årsmötet var utlyst till lördag den 13 april 2024 kl. 14.00. Inte en enda medlem, förutom GunBritt Karlsson och Ann-Charlotte Jensen kom till årsmötet. Årsmötet kunde således inte genomföras.

Vi (GunBritt, Ann-Charlotte och Ingvar) diskuterade situationen och kom fram till att vi inte skulle kalla till nytt årsmöte. Våra slutsatser av diskussionen var att avdelningen bör läggas ner.

I § 8.2 i stadgarna står:
”Innan beslut fattas om nedläggning av avdelning ska den ha bedrivit begränsad verksamhet under tre (3) år.”

Med hänsyn till den situation som avdelningarna Eskilstuna och Östra Sörmland samt distriktet befinner sig i bedömer vi att förutsättningar för begränsad verksamhet saknas.

Avdelningens tillhörigheter kommer under året att avvecklas och arkiveras hos Katrineholms Arbetararkiv.

Ekonomisk slutredovisning kommer att tas fram efter att allt avvecklats. Vi önskar förbundsstyrelsens besked om mottagare för eventuellt kvarvarande tillgångar.

Med vänlig hälsning

DHR Region Sörmland                  DHR Västra Sörmland

Ingvar Edin