Gå till innehåll

Start

Årsmöte onsdag 27 april

Tid:     onsdag 27 april 2022, kl. 18.00

Plats:  Fysiskt, Föreningshuset E 18, Eleonoragatan 18 Eskilstuna
          Eller digitalt via Zoom

På årsmötet medverkar Camilla Delac från Kultur- och fritidsförvaltningen och ytterligare några av hennes medarbetare. Camilla är enhetschef för Arenor och friluftsliv.

På årsmötet har varje medlemsförening ett ombud med rösträtt. Med hänsyn till de förändringar som kommunen nu genomför på E 18 är ni välkomna att delta med flera personer från er förening. Årsmötes handlingar kommer inom kort att skickas per e-post till varje förening och dess kontaktpersoner.

Årsmötes handlingar finns att läsa under menyn ovan Årsmöte 2022

För de som deltar med fysisk närvaro bjuder vi på smörgåstårta.

Anmälan senast fredag den 22 april.

Se vilka som anmält sig


Höstmöte 2021

Sammanfattning av höstmötet den 13 oktober 2021 Word PDFEskilstuna kommun planerar drastiska försämringar för alla föreningar som har verksamhet i Föreningshuset E 18

Husföreningen E 18 inbjöd alla föreningar till ett digitalt informationsmöte måndag 31 maj kl. 18.30 för att informera om de kraftiga försämringar för verksamheten på E 18 som Kultur och fritidsförvaltningen planerar att genomföra från och med årsskiftet 2021/22. Förvaltningen gör en översyn av föreningsstödet och vid möte måndag 17 maj framkom att lokalföreningarna från och med den 1 januari 2022 ska betala hyra för sina kanslilokaler och förråd samt att vi varje gång vi använder ett konferensrum ska betala en avgift på 47 kronor per timme.

Förändringen berör både lokalföreningar och länsföreningar samt skåpföreningar.

Vi har tillsatt en arbetsgrupp som vi kallar för remissgruppen vars uppgift är att ta fram ett förslag till remissvar. Det är angeläget att föreningarna kommer till informationsmötet eftersom det påverkar föreningens ekonomi redan från 1 januari 2022.

Vid ett extra möte med föreningarna den 16 augusti fastställdes remissvaret.
Läs remissvaret WORD PDF