Gå till innehåll

Start

Höstmöte 2022

Tid:     onsdag 12 oktober 2022, kl. 18.00

Plats:  Fysiskt, Föreningshuset E 18, Eleonoragatan 18 Eskilstuna
          Eller digitalt via Zoom

På höstmötet medverkar representant från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Kallelse Word PDF

Anmälan

Se anmälda


Höstmöte 2021

Sammanfattning av höstmötet den 13 oktober 2021 Word PDFEskilstuna kommun planerar drastiska försämringar för alla föreningar som har verksamhet i Föreningshuset E 18

Husföreningen E 18 inbjöd alla föreningar till ett digitalt informationsmöte måndag 31 maj kl. 18.30 för att informera om de kraftiga försämringar för verksamheten på E 18 som Kultur och fritidsförvaltningen planerar att genomföra från och med årsskiftet 2021/22. Förvaltningen gör en översyn av föreningsstödet och vid möte måndag 17 maj framkom att lokalföreningarna från och med den 1 januari 2022 ska betala hyra för sina kanslilokaler och förråd samt att vi varje gång vi använder ett konferensrum ska betala en avgift på 47 kronor per timme.

Förändringen berör både lokalföreningar och länsföreningar samt skåpföreningar.

Vi har tillsatt en arbetsgrupp som vi kallar för remissgruppen vars uppgift är att ta fram ett förslag till remissvar. Det är angeläget att föreningarna kommer till informationsmötet eftersom det påverkar föreningens ekonomi redan från 1 januari 2022.

Vid ett extra möte med föreningarna den 16 augusti fastställdes remissvaret.
Läs remissvaret WORD PDF