Gå till innehåll

Start

Årsmöte 2021

Anmälan och handlingar till årsmötet

Nytt postnummer

Från och med den 15 februari 2021 gäller nytt postnummer till Eleonoragatan 18. Det nya postnumret är 633 44


Coronaviruset
Vi har fått förfrågningar från några föreningar om policy på Föreningshuset E 18 om coronaviruset.
Vi diskuterade frågan på vårt styrelsemöte tisdag 10/3, men vi kom fram till att vi inte skulle ha någon egen policy. Alla föreningar rekommenderas att följa informationen från media och olika myndigheter.
Föreningarna själv måste besluta om planerade aktiviteter ska ställas in eller ej. Glöm inte att avboka i bokningssystemet om ni ställer in en bokad aktivitet.

Eftersom många av besökarna på E 18 är personer som befinner sig i riskgruppen bör föreningarna uppmana sina medlemmar att inte besöka Föreningshuset E 18 om de känner sig sjuka och har sådana symptom (luftvägssymptom, hosta eller feber) som beskrivs av folkhälsomyndigheten.

Vi har även fått förfrågningar om att det borde finnas handsprit på Föreningshuset. Enligt informationen på 1177.se så är tvål och vatten fullt tillräcklig och därför vidtar vi inte några åtgärder för att skaffa handsprit.

_______________________________________________________________________

OBS Detta möte är inställt!

Eskilstuna kommun - Kultur och fritidsförvaltningen, förhandsinformation om dialogforum den 21 april angående översyn av föreningsstödet.
Läs förhandsinformationen här

OBS Från och med tisdag 7 januari 2020 disponerar vi inte längre sammanträdesrummen Gränsen och Fristaden.