Gå till innehåll

Start

Höstmöte 10 oktober

Tid:        onsdag 10 oktober 2023, kl. 18.00 (Fika från kl. 17.15)
Plats:     Föreningshuset E 18, Eleonorasalen, Eleonoragatan 18 A (E 18) Eskilstuna
               Det går även att delta digitalt via Zoom

§ 8 i Husföreningens stadgar
 ”Höstmötet är ett diskussions- och informationsmöte. Höstmötet kan fatta beslut i ärenden som styrelsen lägger förslag om.”
Medverkan av representant från Kultur och fritidsförvaltningen.

På höstmötet har varje medlemsförening ett ombud med rösträtt. Ni får gärna komma flera från samma förening.

Kallelse Word PDF
Anmälan
Se vilka som anmält sig