Gå till innehåll

Start

Eskilstuna kommun planerar drastiska försämringar för alla föreningar som har verksamhet i Föreningshuset E 18

Husföreningen E 18 inbjöd alla föreningar till ett digitalt informationsmöte måndag 31 maj kl. 18.30 för att informera om de kraftiga försämringar för verksamheten på E 18 som Kultur och fritidsförvaltningen planerar att genomföra från och med årsskiftet 2021/22. Förvaltningen gör en översyn av föreningsstödet och vid möte måndag 17 maj framkom att lokalföreningarna från och med den 1 januari 2022 ska betala hyra för sina kanslilokaler och förråd samt att vi varje gång vi använder ett konferensrum ska betala en avgift på 47 kronor per timme.

Förändringen berör både lokalföreningar och länsföreningar samt skåpföreningar.

Vi har tillsatt en arbetsgrupp som vi kallar för remissgruppen vars uppgift är att ta fram ett förslag till remissvar. Det är angeläget att föreningarna kommer till informationsmötet eftersom det påverkar föreningens ekonomi redan från 1 januari 2022.

Vi planerar att ha ett extra möte med föreningarna den 16 augusti för att "fastställa" remissvaret.
Alla föreningar har fått inbjudan med anslutningslänk till informationsmötet den 31 maj. Har du inte tillgång till anslutningslänken, skicka ett mejl till e18@huse18.se uppge vilken föreningsstyrelse du tillhör.


Coronaviruset
Vi har fått förfrågningar från några föreningar om policy på Föreningshuset E 18 om coronaviruset.
Vi diskuterade frågan på vårt styrelsemöte tisdag 10/3, men vi kom fram till att vi inte skulle ha någon egen policy. Alla föreningar rekommenderas att följa informationen från media och olika myndigheter.
Föreningarna själv måste besluta om planerade aktiviteter ska ställas in eller ej. Glöm inte att avboka i bokningssystemet om ni ställer in en bokad aktivitet.

Eftersom många av besökarna på E 18 är personer som befinner sig i riskgruppen bör föreningarna uppmana sina medlemmar att inte besöka Föreningshuset E 18 om de känner sig sjuka och har sådana symptom (luftvägssymptom, hosta eller feber) som beskrivs av folkhälsomyndigheten.

Vi har även fått förfrågningar om att det borde finnas handsprit på Föreningshuset. Enligt informationen på 1177.se så är tvål och vatten fullt tillräcklig och därför vidtar vi inte några åtgärder för att skaffa handsprit.

_______________________________________________________________________

OBS Detta möte är inställt!

Eskilstuna kommun - Kultur och fritidsförvaltningen, förhandsinformation om dialogforum den 21 april angående översyn av föreningsstödet.
Läs förhandsinformationen här

OBS Från och med tisdag 7 januari 2020 disponerar vi inte längre sammanträdesrummen Gränsen och Fristaden.