Gå till innehåll

Om oss

Vi är ca 30 funktionshindersföreningar som är samlokaliserade till Eleonoragatan 18 i Eskilstuna. För att sköta verksamheten övergripande har vi bildat en ideell förening som heter Husföreningen E18.

Föreningen har till ändamål att

  • administrativt och ekonomiskt handha gemensamma verksamheter i de lokaler som funktionshindersföreningarna disponerar på Eleonoragatan 18 i Eskilstuna.
  • vara talesman för de funktionshindersföreningar som har lokaler i E18 i förhållande till Eskilstuna Kommun, fastighetsägaren för E18, samt andra parter som föreningen har anledning föra samtal med.
  • vara ägare till den gemensamma utrustning som behövs för funktionshindersföreningarnas verksamhet.