Gå till innehåll

Flik 27 Historik

Med funktionsrättsorganisation avses en organisation som består av personer som till följd av varaktig funktionsnedsättning möter stora svårigheter i det dagliga livet eller, i tillämpliga fall, närstående till sådana personer och vars ändamål är att förbättra livsvillkor för personer med funktionsnedsättning och bevaka deras intressen.

År 2006 och tidigare. Några föreningar hyrde lokal på Klostergatan, (gamla Särenholms). Några hyrde lokal på Östergatan (gamla folktandvården). Några hyrde egna lokaler på olika ställen i staden.
Kommunens stöd till ”handikapporganisationerna” var hyresbidrag och verksamhetsbidrag.

Tankar på samlokalisering väcktes och vi vände oss till kommunen för att diskutera förutsättningarna för att kunna samlokalisera föreningarna i syfte att använda det kommunala stödet effektivare. Genom samlokalisering ville vi skapa bättre samhörighet bland föreningarna och få synergieffekter i form av gemensamt utnyttjande av lokaler och utrustning.

De krav som ställdes på nya lokaler var:

  • Tillgänglighet
  • Fråntillgänglighet
  • Inte ligga utanför ”stadskärnan”
  • Allmänna kommunikationer
  • Tillgång till parkeringsplatser
  • Lokaler med ”ett antal” sammanträdes rum

Lokaler på Eleonoragatan 18 uppfyllde de flesta kraven vi ställde, exempelvis till och fråntillgänglighet

Inte alla föreningar var positiva till samlokalisering eller till lokalerna på Eleonoragatan. Det blev förhandlingar med Kultur och fritid om de ekonomiska villkoren samt ”förhandlingar med föreningarna för att få ”alla med på tåget”.

Förhandlingarna resulterade i:
Att  Kommunen genom Kultur och Fritidsförvaltningen hyr lokalerna på Eleonoragatan 18 och upplåter lokalerna till ”handikappföreningarna”
Att  Hyresbidraget slopas
Att  Det införs ett verksamhetsbidrag på 35 kronor per medlem till Eskilstuna-föreningarna
Att  Kommunens tillhandahållande av lokalerna är en del av kommunens stöd till funktionshindersrörelsen i Eskilstuna
Att  Det är kommunen (Kultur och fritidsförvaltningen) som bestämmer vilka föreningar som får kanslilokal på E 18
Att  ”Eskilstunaföreningar” – lokalföreningar betalar ingen hyra (med visst undantag)
Att  Läns/regionförening betalar hyra
Att  Kommunen står för el, värme och städning
Att  Kommunen hyr parkeringsplatser som är särskilt avsedda för föreningshuset.
Att  Föreningarna bildar en sammanslutning som företräder föreningarna och som svarar för drift och ordning.

Lokalerna anpassas. Det byggs reception, två större och tillgängliga toaletter och ett vilrum, kafeteria, två mindre konferensrum (Klostret och Idun) och ett större med pentry (Mobacken) förråd och befintligt förråd i garaget tas i anspråk. Två sammanträdesrum delas med andra hyresgäster (Fristaden och Gränsen) Dessa rum har senar upphört och helt tagits i anspråk av annan kommunal hyresgäst.

Inflyttning sker i två steg, 18 december 2006 och våren 2008. Inflyttningen blev ett ”lyft” för många föreningar. Anställda på föreningar fick helt plötsligt ”arbetskamrater”. Det blev många studiebesök på E 18 av föreningar från andra orter i landet vilket gav gott renommé för kommunen. Vi kände och känner stolthet över E 18.

Flertalet föreningar ställde sin utrustning som de hade i sina tidigare lokaler till gemensamt förfogande på E 18 som stolar, konferensbord, tavlor/konst, porslin/köksutrustning mm. Vi har under årens lopp kompletterat utrustningen med portabla hörselslingor, takmonterad OH-kanon och diverse utrustning.

Vi skaffade ett webbaserat bokningssystem för alla sammanträdesrum. Detta bokningssystem används även av föreningarna som samlokaliserat sig i Katrineholm och Nyköping för att boka rum i deras lokaler.

År 2021 fick vi besked från Kultur och fritidsförvaltningen att vi från och med år 2022 skall betala hyra för kanslilokalerna och för utnyttjande av sammanträdesrummen. Konferensrummen skall också bokas genom kommunens eget bokningssystem. Vi anordnade flera möten med förvaltningen och även med den politiska ledningen för att få förvaltningen att backa på sitt förslag men utan resultat.

All utrustning vi själva införskaffat till konferensrummen har nu mot ekonomisk ersättning överlämnats till Kultur och fritidsförvaltningen samtidigt som det sker en viss upprustning av några konferensrum.

Föregående sidaInnehållsförteckning