Gå till innehåll

Flik 11 Utskrifter/kopiering/skanning

Skrivare/kopiator/skanner

Funktionsrätt Sörmland tillhandahåller kopiering- och utskriftsservice till självkostnadspris. En skrivare med skanner finns vid Eleonorasalen för utskrift i svart/vit eller färg.

Det är nätverksskrivare på den dator som utskrift ska ske ifrån måste vara konfigurerad för utskrift via nätverket. Vid utskrift ska en kod anges (det kommer automatiskt upp ruta för att skriva koden i datorn). Koden är unik för varje förening och Funktionsrätt Sörmland fakturerar föreningen för utskrift/kopiering.

Skanna dokument till dator
Skrivaren vid Eleonorasalen är försedd med en skanningsfunktion. Det går att skanna dokument och skicka dokumenten till en e-postadress. E-postadressen måste vara inlagd i maskinen innan du kan skicka dokumentet.

Kontakta receptionen för att erhålla föreningskod och att lägga in e-postadress. Vid problem, kontakta receptionen eller Peter Wohlfart.

För utskrift, kopiering och skanning, läs instruktioner som finns uppsatta på väggen i kopiatorrummet.

Kopiatorrummet är tillgängligt för alla föreningar så tänk på att andra kan se det du skriver ut. VIKTIGT att du tar bort material efter dig när du är klar med utskrift, kopiering eller skanning

Föregående sidaInnehållsförteckningNästa sida