Gå till innehåll

Flik 10 Parkering

Parkeringsskylt

Parkeringsplatserna vid Föreningshuset bevakas av ett parkeringsbolag. När du besöker Föreningshuset gäller följande:

  • Parkeringsskiva - Besök max 3 timmar – gäller på
    ej förhyrda platser.
  • Parkeringstillstånd - gäller på förhyrda platser. Placera kortet väl synligt innanför vindrutan – QR koden skall kunna avläsas.
  • Parkering för rörelsehindrade, 2 platser. Kräver parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Parkeringstillstånd

Förhyrda platser till Föreningshuset E 18. För att parkera på dessa platser krävs ett parkeringstillstånd som är utfärdat av fastighetsägaren Ladingen.

Tillståndet ska registreras hos fastighetsägaren med bilens regnr. Antalet tillstånd är begränsat.

Parkeringstillstånden är personliga och kan kvitteras ut i receptionen. Det finns även ”gästtillstånd” att låna.

På framsidan disponerar vi 9 platser, 5 närmast Knut Hellbergsgatan och 4 närmast Mobacksgatan.

Förhyrda platser

Parkeringstillstånden gäller på de platser som är märkta ”Förhyrda platser Föreningshuset E 18”. På övriga platser på Eleonoragatan 18 gäller parkeringsskiva och högst tre timmars parkering.

Kartbild över parkering

För parkering på övriga platser gäller parkeringsskiva för en tid av högst tre timmar.

OBS parkeringstillståndet skall ligga väl synligt innanför vindrutan.

Parkeringsplatserna, både de för parkeringsskiva och de hyrda platserna, bevakas av Aimo Park.

Garaget

För dig som kan gå i trappor, det går även att parkera i garaget. När du parkerar i garaget, lägg parkeringstillståndet synligt i vind eller sidoruta.
Föreningshuset E 18 disponerar 6 platser i garaget. Infart från
Knut Hellbergsgatan. För inpassering till garaget, kör in mot garageporten, kör nära vänster vägg, fäll ner sidorutan, på vänster sida sitter en kodläsare. Ingen kod behöver knappas in utan håll taggbrickan mot kodläsaren så öppnas garageporten. Använd samma taggbricka som går till entrédörren till E 18.

Vänta till trafiksignalen slår om till grönt.

Kör längst in i garaget. Vi disponerar platserna 1 -4, 31 och 35.

Mellan platserna 1 och 2 finns en dörr och en trappa som går upp till hissen vid E 18.

När du skall ut ur garaget, använd nedgången vid hissen, Använd taggbrickan, ingen kod behövs.

När du kör ut ur garaget, kör mot garageporten till trafiksignalen visar rött. Porten öppnas, kör ut när trafiksignalen slår om till grönt.

Om du har parkeringstillstånd för parkering på framsidan, använd detta även i garaget. Om du saknar parkeringstillstånd, skriv en lapp med texten E 18 så ser vi vid eventuell kontroll att det är en behörig parkering. Vi har uppmärksammat obehörig parkering på våra platser.

Föregående sidaInnehållsförteckningNästa sida