Gå till innehåll

Årsmöte 2022

Kallelse Word PDF

Deltagarlista Word PDF

Förslag till dagordning Word PDF

Verksamhetsberättelse Word PDF

Ekonomisk berättelse PDF

Revisorernas berättelse Word PDF

Förslag till medlemsavgift för år 2023 Word PDF

Förslag till budget för år 2022 Excel PDF

Valberedningens förslag