Gå till innehåll

Årsmöte 2021

Kallelse PDF Word

Deltagarlista PDF Excel

Förslag till dagordning PDF Word

Verksamhetsberättelse PDF Word

Ekonomisk berättelse PDF Excel

Revisorernas berättelse AA PDF

Revisionsberättelse RG PDF

Förslag till medlemsavgift för år 2022 PDF Word

Förslag till budget för år 2021 PDF Excel

Valberedningens förslag PDF