Start

Kallelse till årsmöte 11 april 2018 Word PDF

Förslag till dagordning Word PDF

Verksamhetsberättelse tiden 2017-01-01 — 2017-05-18 PDF

Verksamhetsberättelse tiden 2017-06- 20 — 2017-12-31 Word PDF

Ekonomisk berättelse för år 2017 PDF

Revisionsberättelse PDF

Förslag till nya stadgar Word PDF

Nu gällande stadgar Word PDF

Valberedningens förslag till årsmötet Word PDF

Styrelsens förslag angående medlemsavgift för år 2019 Word PDF

Anmälan till årsmöte onsdag 11 april 2018

Se vilka som anmält sig


Sammanställning av synpunkter vid Husföreningens diskussionsmöte den 14 september 2017