Anmälda deltagare till
Husfreningen E 18 - Husföreningens årsmöte tisdag 25 april 2023, Föreningshuset E 18, Eleonorasalen, Eskilstuna

E18 Antal anmälda/avanmälda 0 E18 Antal som kommer 0 . E 18 Varav ombud med rösträtt: 0 . E18 Antal som inte kommer 0 .
Funktion Förening Efternamn Förnamn Kommer Deltar